Bedrijf


Interleg Nedona heeft zich sinds 1975 gespecialiseerd in het verhandelen en sorteren van nikkelhoudende restmaterialen, zuiver en gelegerd.

De specialisatie ligt hoofdzakelijk bij de volgende materialen: nikkel, cobalt, molybdeen, wolfram, titaan, tantaal, zirkonium, niobium, vanadium en nog een groot aantal andere metalen.

Speerpunten van de firma zijn het analyseren van de metalen, deze sorteren en voorbereiden voor het hergebruik en recycling van de speciaal staal en superlegeringen.